عنوان این وبلاگ سی و یک است. چراکه در سن  

سی و یک سالگی یعنی همین سال جاری تصمیم گرفتم برای نخستین بار آنچه را که دلخواهم است بنویسم آن هم بر روی یک صفحه شیشه‌ای... 

عکس بالا نشانه کلاف در هم پیچیده قلبم است که امروز یک در میان می زند...