یک روزی تو پسر چاقالوی همسایه بودی و  من دختر لاغر مردنی خونه

حالا من دختر چاقالو هستم و تو پسر لاغر مردنی!

یک روزی تو برای دیدن من پشت آجرهای خونه بغلی کمین می کردی و من عشق می کردم که سرکار بزارمت!

حالا تو هی با دختر خوشگله می آی و می ری و به من که تا کمر از تراس خونه آویزونم محل نمی‌ذاری!

کجای این عشق بوده؟