X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

سگ لرز صبح فروردین

مرا به مسلخ اعدام می برد

چه می ترسانی زن را از کشتن

که زن هر روز

در کار کشتن خویش است

و تنها از خویش می ترسد!