تف به ذاتشون! در سه ماه گذشته چندین نفر رو انفصال از خدمت کردن! همه از کارمندای سطح پایین و خدمات و قراردادی به خاطر جرایم احمقانه مثل اعتیاد که ماشاءالله همه معتادن یا مثلا کم کاری. در طی همین سه ماه گذشته بالغ بر ده ها تخلف و سوتی قانونی از مدیران و روسا گرفتن اما به هیچ جاشون هم نیست. تف به ذاتت جاسبی که سیستم دانشگاهیت این قدر خراب و خرتوخره.
یک سری از کارمندای ساعتی اخراجی رفتن شکایت. حالا رییس دانشگاه گفته اگر بدونم کی اینها رو استخدام کرده. حالا مثلا بدونی می خوای چکار کنی! شهامتت در این حد نیست. توی این یک سال که در حوزه کثیف ریاست تشریف دارم فهمیدم که چه جور آدمی هستی ضعیف کش دستمال کش بزرگون! مرتیکه عوضی فلان فلان شده.
همین آقا در جلسه هیأت کثیفه (رئیسه) فرمودن از این به بعد هر کارمندی روش زیاد شد از سه ماه تا یک سال انفصال. آقا تو که خودت ماهیانه قدر پول خون پدرت حقوق می گیری برات مهم نیست که کارمند بدبخت که به چهار بانک قسط می ده و باید با ماهی هفتصد هشتصد تومن شکم سیر کنه اگر منفصل شه یعنی چی؟
خیلی عصبانیم چون این بلاییه که قبلا سرخانوادم اومده. گور پدر رسم الخط و نوشتار و ادبیات. باید دهن باز کنم و فحش های آنچنانی بدم که...